les

In een tijdsbestek van tien jaar veroverde de panfluit een plaats op de internationale podia. Dankzij Matthijs’ inspanningen. Dit motiveerde het Conservatorium van Amsterdam om het instrument ook een belangrijkere plaats op het conservatorium te geven. Matthijs wist het conservatorium te overtuigen dat de panfluit met zijn rijke kleurschakeringen, dynamiek, articulaties en karakter een plaats verdient in de Westerse klassieke muziek. Hij stond vervolgens aan de wieg van het hoofdvak panfluit. En het instrument maakt er inderdaad deel uit van de klassieke afdeling.

MatthijsKoene047col

Foto: Claudia Hansen

‘Mensen verder helpen en zien groeien, kennis overdragen, dat vind ik mooie onderdelen van het lesgeven,’ zegt Matthijs. Of zijn studenten nu conservatoriumstudenten, gevorderde en gemotiveerde amateurs of professionals zijn, dat maakt hem niet uit: ‘Ik vind het een uitdaging om steeds voor elke leerling relevante informatie en stukken te selecteren.’ Tijdens zijn lessen gaat veel aandacht uit naar de technische beheersing. Het instrument staat centraal. Hedendaagse muziek speelt vanzelfsprekend een grote rol, maar ook voor de esthetiek van de andere gespeelde stijlen en periodes is aandacht. Studenten kunnen – naast stukken specifiek voor panfluit – ook stukken voor andere instrumenten bestuderen en uitvoeren. Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van het CvA. Frequentie en duur van een privéles zijn variabel en op afspraak. Neem contact op met Matthijs.